sábado, 17 de marzo de 2012

JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ VERDÚ

Departamento de Composición do CMUS Superior de Vigo abre a súa Aula de Música Actual coa visita de José María Sánchez Verdú, un dos músicos máis influentes do panorama musical internacional actual. Ben coñecido por  obras como GRAMMA, MURAL, ARQUITECTURAS DEL VACÍO ou EL VIAJE A SIMORGH,  estará en Vigo os días 25 e 26 de abril, impartindo: 


CATRO SEMINARIOS SOBRE COMPOSICIÓN MUSICAL E INTERDISCIPLINARIEDADE

Seminario 1.- Mércores 25, de 10 a 14h

NOVOS MATERIAIS MUSICAIS PARA NOVAS FORMAS MUSICAIS (OU VICEVERSA)

Seminario 2.- Mércores 25, de 16 a 20h

ENERXÍA / ESCRITA. UN NOVO PARÁMETRO MUSICAL?

Seminario 3.- Xoves 26, de 10 a 14h

TEATRO E MÚSICA ALÉN DO TEXTO. NOVAS PROPOSTAS

Seminario 4.- Xoves 26, de 16 a 20h

ARQUITECTURAS E PENSAMENTO MUSICAL. EXPERIENCIAS EN DIFERENTES TIPOS DE ESPAZO(ESP)

El Departamento de Composición del CMUS Superior de Vigo abre su Aula de Música Actual con la visita de José María Sánchez Verdú, uno de los músicos más influyentes en el panorama musical internacional actual. Conocido por obras como GRAMMA, MURAL, ARQUITECTURAS DEL VACÍO o EL VIAJE A SIMORGH,  estará en Vigo los días 25 y 26 de abril, impartiendo:

CUATRO SEMINARIOS SOBRE COMPOSICIÓN MUSICAL E INTERDISCIPLINARIEDAD

Seminario 1.- Miércoles 25, de 10 a 14h

NUEVOS MATERIALES MUSICALES PARA NUEVAS FORMAS MUSICALES (O VICEVERSA)

Seminario 2.- Miércoles 25, de 16 a 20h

ENERGÍA / ESCRITURA. UN NUEVO PARÁMETRO MUSICAL?

Seminario 3.- Jueves 26, de 10 a 14h

TEATRO Y MÚSICA MÁS ALLÁ DEL TEXTO. NUEVAS PROPUESTAS

Seminario 4.- Jueves 26, de 16 a 20h

ARQUITECTURAS Y PENSAMENTO MUSICAL. EXPERIENCIAS EN DIFERENTES TIPOS DE ESPACIO
(ENG)

The Vigo CMUS Superior Composition Department  opens his Actual Music Classroom with the visit of José María Sánchez Verdú, one of the most influential musicians in the current international music scene. Well-known for works like GRAMMA, MURAL, ARQUITECTURAS DEL VACÍO or EL VIAJE A SIMORGH,  will be in Vigo on 25 and 26 April, giving:

FOUR SEMINARS ON MUSICAL COMPOSITION AND INTERDISCIPLINARITY

Seminar 1.- Wednesday 25, from 10 to 14h

NEW MUSICAL MATERIALS TO NEW MUSICAL FORMS  (OR VICE VERSA)

Seminar 2.- Wednesday 25, from 16 to 20h

ENERGY / WRITING. A NEW MUSICAL PARAMETER?

Seminar 3.- Thursday 26, from 10 to 14h

THEATER AND MUSIC BEYOND THE TEXT. NEW PROPOSALS

Seminar 4.- Thursday 26, from 16 to 20h

ARCHITECTURES AND  MUSICAL THINKING. EXPERIENCES IN DIFFERENTS TYPES OF SPACE

(Seminars will be in Spanish language)

1 comentario:

  1. Hola!

    Soy estudiante de composición en Sevilla. Querría saber si se hizo algún memorandum o algunos apuntes sobre los seminarios, o si me podríais derivar a alguien que tomase notas. Mi correo es manuelsg_piano@yahoo.es

    Muchas gracias!

    ResponderEliminar