Limiar

Aula de Música Actual©
Baixo a denominación de Aula de Música Actual© aglutínanse tódalas actividades que o Departamento de Composición do Conservatorio Superior de Música de Vigo (CSMV), ven desenvolvendo nos últimos anos, froito dun novo enfoque artístico e cultural acorde cos tempos de creación actual nos que vivimos.
Dentro deste blog atópanse os cursos organizados con primeiras figuras nacionais e internacionais, os programas de intercambio ERASMUS, o concurso de composición promovido polo Departamento, as audicións do alumnado da especialidade de Composición do CSMV, así como algúns dos traballos de investigación no eido da música contemporánea realizados polo noso alumnado.

Presentación

Aula de Música Actual©
Bajo la denominación de Aula de Música Actual© se aglutinan todas las actividades que el Departamento de Composición del Conservatorio Superior de Música de Vigo (CSMV), viene desarrollando en los últimos años, fruto de un nuevo enfoque artístico y cultural acorde con los tiempos de creación actual en los que vivimos.
Dentro de este blog se incluyen los cursos organizados con primeras figuras nacionales e internacionales, los programas de intercambio ERASMUS, el concurso de composición promovido por el Departamento, las audiciones del alumnado de la especialidad de Composición del CSMV, así como algunos de los trabajos de investigación en el campo de la música contemporánea realizados por nuestro alumnado.

Introduction

Aula de Música Actual©
Under the name Aula de Música Actual© are included all activities that Composition Staff of CSMV has developed last years, result of a new artistical and cultural focus in accordance with current creative times we are living.
Within this blog there are organised seminars with remarkable national and international composers, ERASMUS' Interchange Programs, the composition contest developed by our Staff, students auditions and some of the researches done by our students in Contemporary Music.

Departamento de Composición / Composition Staff: 2017-2018
Pablo Beltrán Sobrado
Carlos M. Cambeiro Alís
José Antonio Cantal Xefe de Departamento
Diego David Cuevas
Juan M. Eiras Tojo
Jacobo Gaspar
Posted by Juan Eiras
© 2018 by Aula de Música Actual

lunes, 26 de febrero de 2018

VISITA ERASMUS

VISITA ERASMUS: 

O Departamento de Composición do CMSVigo dalle a benvida ao profesor serbio, Ivan Brkljačić, que compartirá esta semana connosco impartindo catro seminarios sobre análise. 

 

As actividades programadas son gratuítas para a comunidade educativa do CSMVigo.PROGRAMA:

 


 VÍDEOS:

 

viernes, 16 de febrero de 2018

CURSO DE ELECTRÓNICA: SESIÓN "NO INPUT"


CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE VIGO 

AULA DE MÚSICA ACTUAL© - 2018 

CURSO DE ELECTRÓNICA A TEMPO REAL, 

CON MÓDULOS ANALÓXICOS E/OU DIXITAIS 


Ponente: David Arroyos
Coordinador: Pablo Beltrán

Datas e horario: 15 de febreiro, de 9:30h a 13:30h
16 de febreiro, de 9:30h a 13:30h

Contidos: 
Montaxe dunha configuración típica de electrónica a tempo real.
Explicación de aparatos: sintetizadores, efectos, etc.
Interconexión entre eles, cableado e ruteo.
A mesa de misturas para facer "No Input".


Imaxes [16-02-2018]:

 
Vídeo Sesión "No Input":

Interveñen Erick Corrente, alumno de 1º de Composición, e David Arroyo.