Limiar

Aula de Música Actual©
Baixo a denominación de Aula de Música Actual© aglutínanse tódalas actividades que o Departamento de Composición do Conservatorio Superior de Música de Vigo (CSMV), ven desenvolvendo nos últimos anos, froito dun novo enfoque artístico e cultural acorde cos tempos de creación actual nos que vivimos.
Dentro deste blog atópanse os cursos organizados con primeiras figuras nacionais e internacionais, os programas de intercambio ERASMUS, o concurso de composición promovido polo Departamento, as audicións do alumnado da especialidade de Composición do CSMV, así como algúns dos traballos de investigación no eido da música contemporánea realizados polo noso alumnado.

Presentación

Aula de Música Actual©
Bajo la denominación de Aula de Música Actual© se aglutinan todas las actividades que el Departamento de Composición del Conservatorio Superior de Música de Vigo (CSMV), viene desarrollando en los últimos años, fruto de un nuevo enfoque artístico y cultural acorde con los tiempos de creación actual en los que vivimos.
Dentro de este blog se incluyen los cursos organizados con primeras figuras nacionales e internacionales, los programas de intercambio ERASMUS, el concurso de composición promovido por el Departamento, las audiciones del alumnado de la especialidad de Composición del CSMV, así como algunos de los trabajos de investigación en el campo de la música contemporánea realizados por nuestro alumnado.

Introduction

Aula de Música Actual©
Under the name Aula de Música Actual© are included all activities that Composition Staff of CSMV has developed last years, result of a new artistical and cultural focus in accordance with current creative times we are living.
Within this blog there are organised seminars with remarkable national and international composers, ERASMUS' Interchange Programs, the composition contest developed by our Staff, students auditions and some of the researches done by our students in Contemporary Music.

Departamento de Composición / Composition Staff: 2017-2018
Pablo Beltrán Sobrado
Carlos M. Cambeiro Alís
José Antonio Cantal Xefe de Departamento
Diego David Cuevas
Juan M. Eiras Tojo
Jacobo Gaspar
Posted by Juan Eiras
© 2018 by Aula de Música Actual

sábado, 8 de junio de 2019

ADIAMENTO DO CURSO/CONFERENCIA: CONTAINER #GAL E SIMON STEEN-ANDERSEN

ATENCIÓN: ¡POR MOTIVOS ALLEOS Á ORGANIZACIÓN, O CURSO/CONFERENCIA ADÍASE ATA NOVO AVISO!

 

CURSO/CONFERENCIA: 

CONTAINER #GAL e SIMON STEEN-ANDERSEN

BLACK BOX MUSIC

 

Data: 10 de xuño de 2019
Horario previsto: 09:00h - 14:00h
Lugar: CSMVigo
Organiza: Departamento de Composición e CSMVigo


Contidos:
  1. Presentación do colectivo Container Galicia e o proxecto Black Box Music.
  2. Conferencia a cargo de Simon Steen-Andersen sobrea a súa obra e aproximación á creación de música contemporánea.
  3. Clases individuais dirixidas a alumnos de composición do CSMVigo. Máximo: 4 alumnos activos.


Tódalas actividades serán abertas ao público xeral, ata completar a capacidade da sala.

lunes, 3 de junio de 2019

CURSO/CONFERENCIA: CONTAINER #GAL e SIMON STEEN-ANDERSEN

CURSO/CONFERENCIA: 

CONTAINER #GAL e SIMON STEEN-ANDERSEN

BLACK BOX MUSIC

 

Data: 10 de xuño de 2019
Horario previsto: 09:00h - 14:00h
Lugar: CSMVigo
Organiza: Departamento de Composición e CSMVigo


Contidos:
  1. Presentación do colectivo Container Galicia e o proxecto Black Box Music.
  2. Conferencia a cargo de Simon Steen-Andersen sobrea a súa obra e aproximación á creación de música contemporánea.
  3. Clases individuais dirixidas a alumnos de composición do CSMVigo. Máximo: 4 alumnos activos.


Tódalas actividades serán abertas ao público xeral, ata completar a capacidade da sala.


 

viernes, 31 de mayo de 2019

TFE COMPOSICIÓN 2018/2019: ISMAEL AMOEDO COLLAZO

TRABALLO FIN DE ESTUDOS 2018/2019

ISMAEL AMOEDO COLLAZOPROGRAMA

DELIRIUM (2019)
Ismael Amoedo Collazo

Estrea: 9 de maio de 2019
Lugar: Auditorio Martín Códax - Vigo

CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE VIGO
Departamento de Composición
Traballo Fin de Estudos de Composición 2019
Alumno: Ismael Amoedo Collazo
Titor TFE: Juan M. Eiras Tojo

Dir.: Javier Viceiro-Filgueira
Ensemble da Aula de Música Actual©: 
Mario Peris (violín)
Javier Escobar (viola)
Álvaro Quintanilla (violonchelo)
Manuel Morales (frauta)
Lucas López (piano)

Licencia Creative Commons
Gravacións por AULA DE MÚSICA ACTUAL© se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported.