Limiar

Aula de Música Actual©
Baixo a denominación de Aula de Música Actual© aglutínanse tódalas actividades que o Departamento de Composición do Conservatorio Superior de Música de Vigo (CSMV), ven desenvolvendo nos últimos anos, froito dun novo enfoque artístico e cultural acorde cos tempos de creación actual nos que vivimos.
Dentro deste blog atópanse os cursos organizados con primeiras figuras nacionais e internacionais, os programas de intercambio ERASMUS, o concurso de composición promovido polo Departamento, as audicións do alumnado da especialidade de Composición do CSMV, así como algúns dos traballos de investigación no eido da música contemporánea realizados polo noso alumnado.

Presentación

Aula de Música Actual©
Bajo la denominación de Aula de Música Actual© se aglutinan todas las actividades que el Departamento de Composición del Conservatorio Superior de Música de Vigo (CSMV), viene desarrollando en los últimos años, fruto de un nuevo enfoque artístico y cultural acorde con los tiempos de creación actual en los que vivimos.
Dentro de este blog se incluyen los cursos organizados con primeras figuras nacionales e internacionales, los programas de intercambio ERASMUS, el concurso de composición promovido por el Departamento, las audiciones del alumnado de la especialidad de Composición del CSMV, así como algunos de los trabajos de investigación en el campo de la música contemporánea realizados por nuestro alumnado.

Introduction

Aula de Música Actual©
Under the name Aula de Música Actual© are included all activities that Composition Staff of CSMV has developed last years, result of a new artistical and cultural focus in accordance with current creative times we are living.
Within this blog there are organised seminars with remarkable national and international composers, ERASMUS' Interchange Programs, the composition contest developed by our Staff, students auditions and some of the researches done by our students in Contemporary Music.

Departamento de Composición / Composition Staff: 2017-2018
Pablo Beltrán Sobrado
Carlos M. Cambeiro Alís
José Antonio Cantal Xefe de Departamento
Diego David Cuevas
Juan M. Eiras Tojo
Jacobo Gaspar
Posted by Juan Eiras
© 2018 by Aula de Música Actual

viernes, 16 de febrero de 2018

CURSO DE ELECTRÓNICA: SESIÓN "NO INPUT"


CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE VIGO 

AULA DE MÚSICA ACTUAL© - 2018 

CURSO DE ELECTRÓNICA A TEMPO REAL, 

CON MÓDULOS ANALÓXICOS E/OU DIXITAIS 


Ponente: David Arroyos
Coordinador: Pablo Beltrán

Datas e horario: 15 de febreiro, de 9:30h a 13:30h
16 de febreiro, de 9:30h a 13:30h

Contidos: 
Montaxe dunha configuración típica de electrónica a tempo real.
Explicación de aparatos: sintetizadores, efectos, etc.
Interconexión entre eles, cableado e ruteo.
A mesa de misturas para facer "No Input".


Imaxes [16-02-2018]:

 
Vídeo Sesión "No Input":

Interveñen Erick Corrente, alumno de 1º de Composición, e David Arroyo.


jueves, 1 de febrero de 2018

AULA DE MÚSICA ACTUAL 2018: CURSO DE ELECTRÓNICA A TEMPO REAL, CON MÓDULOS ANALÓXICOS E/OU DIXITAIS por DAVID ARROYOS

AULA DE MÚSICA ACTUAL 2018:

CURSO DE ELECTRÓNICA A TEMPO REAL CON MÓDULOS ANALÓXICOS E/OU DIXITAIS


Ponente: David Arroyos

Coordinador: Pablo Beltrán 


Datas e horario: 


15 de febreiro, de 9:30h a 13:30h


16 de febreiro, de 9:30h a 13:30h 


Precio: 20€


Matrícula: (clic sobre a ligazón)

 

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

 

 

Contidos:

  1. Montaxe dunha configuración típica de electrónica a tempo real.
  2. Explicación de aparatos: sintetizadores, efectos, etc.
  3. Interconexión entre eles, cableado e ruteo.
  4. A mesa de misturas para facer no input.
  

Biografía:

  

Audios:
lunes, 22 de enero de 2018

A GALIÑA AZUL. RETRATO DUN NARRADOR (2017)


AULA DE MÚSICA ACTUAL©

Javier Viceiro-Filgueira, director
Juan M. Eiras Tojo, profesor de Composición e coordinador artístico

M. Eva Diz Comesaña, narradora


COMPOSITORES:

Ismael Amoedo (Taller de Composición I)
Irene García (Taller de Composición I)
David Llano (Taller de Composición I)

Magdalena Argibay (Taller de Composición II)
María Domínguez (Taller de Composición II)
Flavio Sedano (Taller de Composición II)
Artur Silveiro (Taller de Composición II)
Julio Domínguez (Taller de Composición II)

ENSEMBLE DA AULA DE MÚSICA ACTUAL@

Lucía Lugrís, frauta
Estrela Fernández, frauta
Raúl Reyes, clarinete en Sib
Laura Pereira, clarinete en Sib
Andrea González, saxofóns tenor e barítono
David Fernández, trompeta
Noé Viamonte, trombón
Helder Oliveira, trombón
Miguel Abalo, trombón
Tatiana Cidrás, violín
Segio Gómez, violonchelo
Héctor Varela, percusión
Flavio Sedano, piano
Magdalena Argibay, piano
Artur Silveiro, electrónica
María Domínguez, vídeo

PROGRAMA:

A GALIÑA AZUL. RETRATO DUN NARRADOR (2017, estrea absoluta)


RETRATO DUN NARRADOR

 

 

 

A GALIÑA AZUL