viernes, 3 de junio de 2016

Ananke - MANUEL MARÍA VEIGA

TRABALLO FIN DE ESTUDOS DE COMPOSICIÓN 2016 
Ensemble da Aula de Música Actual©

Director: Javier Viceiro-Filgueira

Profesor colaborador:  Nicasio Gradaille (piano)

Titor / Director do TFE:  Juan M. Eiras


Ananke (2016)*


*Estrea absoluta

Data: 16 de marzo de 2016
Hora: 12,00 h
Lugar: Auditorio Martín Códax - Vigo

Técnico de gravación:  Juan M. Eiras


AUCTORITAS PATRUM: Reflexión sobre regras e influencias - MANUEL MARÍA VEIGA

TRABALLO FIN DE ESTUDOS DE COMPOSICIÓN 2016 
Orquestra Sinfónica do CMUS Superior de Vigo

Director: Manuel Martínez Álvarez-Nava

Profesor colaborador:  Juan Carlos Villar del Saz Pardo (contrabaixo)

Titor / Director do TFE:  Juan M. Eiras


Auctoritas Patrum: Reflexión sobre regras e influencias (2016)*
1. Introducción
2. Materiais e métodos
3. Resultados
4. Análise lóxica
5. Análise retórica
6. Conclusión

*Estrea absoluta

Data: 16 de marzo de 2016
Hora: 12,00 h
Lugar: Auditorio Martín Códax - Vigo

Técnico de gravación:  Juan M. Eiras