martes, 27 de octubre de 2015

CONVOCATORIA: Ensemble da Aula de Música Actual (15/16)


ENSEMBLE DA AULA DE MÚSICA ACTUAL©
Departamento de Composición - Conservatorio Superior de Música de Vigo

CONVOCATORIA DE AUDICIÓNS 2015/16

Convócase un proceso selectivo para o ingreso como INSTRUMENTISTA no Ensemble da Aula de Música Actual© do Taller de Composición 2015/2016 (Dep. Composición).

PRAZAS CONVOCADAS

1 Frauta
1 Clarinete en Sib
1 Fagot
1 Violino
1 Viola
1 Violonchelo
1 Percusión
1 Piano
2 Recitadores/as

INSCRICIÓN

Para poder participar nesta proceso selectivo, os aspirantes deberán enviar os seus datos persoais (nome, apelidos, especialidade á que optan, curso de instrumento e titor) á seguinte dirección de correo electrónico: juan.eiras@gmail.com

CALENDARIO

Data límite de inscrición: 15 de novembro de 2015
Data das probas: 17 de novembro, ás 11,00 horas no Auditorio Martín Códax

AUDICIÓNS

As audicións celebraranse nunha única quenda.

Os aspirantes deberán interpretar un fragmento dunha obra libre, sen pianista acompañante, e realizar unha lectura a vista dun fragmento proposto polo tribunal.

A duración da proba non excederá os 7 minutos.

CRÉDITOS ECTS

A  participación  no  Ensemble da Aula de Música Actual©  ten  un  recoñecemento de
1 crédito ECTS como disciplina Optativa.


Director do Ensemble: Javier Viceiro-Filgueira
Prof. Composición / Coordinador: Juan Eiras
_______________________________________________________________________________________________________________

CALENDARIO: Ensemble da Aula de Música Actual (15/16)


ENSEMBLE DA AULA DE MÚSICA ACTUAL©
Departamento de Composición - Conservatorio Superior de Música de Vigo

DATAS DOS ENSAIOS 2015/16:

13 de abril de 2016
Horario: 12,00h a 13,30h
Lugar: Auditorio Martín Códax

20 de abril de 2016
Horario: 12,00h a 13,30h
Lugar: Auditorio Martín Códax

27 de abril de 2016
Horario: 12,00h a 13,30h
Lugar: Auditorio Martín Códax

4 de maio de 2016
Horario: 12,00h a 13,30h
Lugar: Auditorio Martín Códax

11 de maio de 2016
Horario: 12,00h a 13,30h
Lugar: Auditorio Martín Códax

ENSAIO XERAL:

18 de maio de 2016
Horario: 12,00h a 13,30h
Lugar: Auditorio Martín Códax

CONCERTO:

19 de maio de 2016
Proba acústica: 09,00h a 11,30h
Concerto: 12,00h a 13,30h
Lugar: Auditorio Martín Códax


Director do Ensemble: Javier Viceiro-Filgueira
Prof. Composición / Coordinador: Juan Eiras
_______________________________________________________________________________________________________________

jueves, 8 de octubre de 2015

ALEJANDRO GALANSKY: O Principiño

CONCERTO FIN DE CARREIRA DE COMPOSICIÓN 2015 
Orquestra Sinfónica do CMUS Superior de Vigo

Director: Franper Rodríguez
Profesor colaborador:  Juan Carlos Villar del Saz Pardo (contrabaixo)
Alumno colaborador:  Brais González Pérez (piano)
Vídeo:  Óscar Galansky López

Titor:  Carlos Cambeiro


O Principiño*
1. A 1.000 millas de toda terra habitada - O Principiño: "Debúxame un cordeiro"
2. Os Baobabs: Sementes - Xerminando e crecendo
3. A Flor do Principiño
4. O Rei - Marcha real
5. O Vanidoso
6. O Home de negocios
7. O Faroleiro
8. Chegada á Terra
9. No deserto, buscando un manantial - O pozo
10. Incógnita - A despedida - Lembranza do Principiño

*Estrea absoluta

Data: 26 de marzo de 2015
Hora: 11,00 h
Lugar: Auditorio Martín Códax - Vigo

Técnico de gravación:  Juan Eiras