miércoles, 30 de enero de 2013

I CONCURSO DE COMPOSICIÓN MARTÍN CÓDAX - CONVOCATORIA

(GAL)
O Departamento de Composición do Conservatorio Superior de Música de Vigo convoca o I Concurso de Composición Martín Códax, que se celebrará na presente edición, dentro do marco conmemorativo das Letras Galegas 2013

A convocatoria está aberta a todo o alumnado que cursa estudos nos Conservatorios de Música Profesionais españois, sen que exista límite en caanto ao número de obras a presentar.

Máis información nas BASES da convocatoria.
(ESP)
El Departamento de Composición del Conservatorio Superior de Música de Vigo convoca el I Concurso de Composición Martín Códax, que se celebrará en la presente edición, dentro del marco conmemorativo de las Letras Galegas 2013

La convocatoria está abierta a todo el alumnado que cursa estudios en los Conservatorios de Música Profesionales españoles, sin que exista límite en cuanto al número de obras a presentar.

Más información en las BASES de la convocatoria.

I CONCURSO DE COMPOSICIÓN MARTÍN CÓDAX - BASES

BASES E BOLETÍN DE INSCRICIÓN:

BASES Y BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN:

José María Sánchez Verdú

CATRO SEMINARIOS SOBRE COMPOSICIÓN MUSICAL E INTERDISCIPLINARIEDADEAbril de 2012