miércoles, 25 de marzo de 2015

AULA DE MÚSICA ACTUAL 2015: DAVID GARCÍA DÍAZ


     O Departamento de Composición do CMUS Superior de Vigo recibe a visita do compositor David García Díaz, dentro do programa de formación continua Aula de Música Actual 2015.

         As actividades terán lugar os días 14, 15 e 16 de Abril e serán gratuítas para o alumnado da especialidade de Composición e músicos do Ensemble da Aula de Música Actual. 


COMPOÑENDO E DESEÑANDO O SON DUN VIDEOXOGO


SEMINARIO.- Martes 14 de Abril, de 10 a 13h
(Entrada libre até completar a capacidade da sala)

INTRODUCIÓN:
A tecnoloxía que se emprega nun videoxogo
O papel do son nun videoxogo
O audio/música non lineal
O deseño sonoro
Ferramentas e habilidades dun especialista en música para videoxogos
Especialización en deseño sonoro
Composición, gravación de campo e mestura de son.TALLER 1.- Mércores 15 de Abril, de 10 a 13h
(Alumnado de Composición e músicos do Ensemble: Gratis
Resto do alumnado: 15€)

UNREAL ENGINE:
Descrición do software Unreal Engine
Audio non lineal
Soundcues
Matinee
Blueprints
Triggers
Creación dun exemplo entre os asistentes


TALLER 2.- Xoves 16 de Abril, de 10 a 13h
(Alumnado de Composición e músicos do Ensemble: Gratis
Resto do alumnado: 15€)

UNITY E FMOD:
Introdución ao Unity e ao Fmod : ¿Que é un middleware?
Descrición do Fmod
Eventos
Snapshots
Parámetros
Creación de música adaptativa e aplicación a un mapa de exemplo

(ESP)
         El Departamento de Composición del CMUS Superior de Vigo recibe la visita del compositor David García Díaz, dentro del programa de formación continua Aula de Música Actual 2015.

         Las actividades tendrán lugar los días 14, 15 y 16 de Abril y serán gratuitas para el alumnado de la Especialidad de Composición y músicos del Ensemble del Aula de Música Actual.


COMPONIENDO Y DISEÑANDO EL SONIDO DE UN VIDEOJUEGO


SEMINARIO.- Martes 14 de Abril, de 10 a 13h
(Entrada libre hasta completar aforo)

INTRODUCCIÓN:
La tecnología que se emplea en un videojuego
El papel del sonido en un videojuego
El audio/música no lineal
El diseño sonoro
Herramientas y habilidades de un especialista en música para videojuegos
Especialización en diseño sonoro
Composición, grabación de campo y mezcla de sonido.TALLER 1.- Miércoles 15 de Abril, de 10 a 13h
(Alumnado de Composición y músicos del Ensemble: Gratis
Resto del alumnado: 15€)

UNREAL ENGINE:
Descripción del software Unreal Engine
Audio no lineal
Soundcues
Matinee
Blueprints
Triggers
Creación de un ejemplo entre los asistentes


TALLER 2.- Jueves 16 de Abril, de 10 a 13h
(Alumnado de Composición y músicos del Ensemble: Gratis
Resto del alumnado: 15€)

UNITY E FMOD
Introducción al Unity y al Fmod : ¿Qué es un middleware?
Descripción del Fmod
Eventos
Snapshots
Parámetros
Creación de música adaptativa y aplicación a un mapa de ejemplo 


MATRÍCULA: 
SEMINARIO:           GRATIS
TALLER 1:                     15€ 
TALLER 2:                     15€ 
CURSO COMPLETO:    30€


BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN


Coordinador do curso: Prof. Pablo Beltrán Sobrado