domingo, 3 de marzo de 2013

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO ERASMUS

(GAL)
Neste curso académico (2012/13) o Departamento de Composición recibirá a visita de dous profesores que participan nos Programas de Intercambio Erasmus. Trátase de Cosimo Colazzo, Conservatorio de Trento (Italia), e de Gökçe Altay, Universidade de Bilkent (Turquía).

As clases serán gratuítas para o alumnado do CMUS Superior de Vigo. Tódalas persoas interesadas en asistir como oíntes poden solicitar información no seguinte enderezo electrónico: dcomposicion.vigo@gmail.com

Datas:

COSIMO COLAZZO, do 8 ao 12 de abril
* GÖKÇE ALTAY, do 6 ao 10 de maio
(ESP)
En este curso académico (2012/13) el Departamento de Composición recibirá la visita de dos profesores que participan en los Programas de Intercambio Erasmus. Se trata de Cosimo Colazzo, Conservatorio de Trento (Italia), y de Gökçe Altay, Universidad de Bilkent (Turquía).

Las clases serán gratuitas para el alumnado del CMUS Superior de Vigo. Todas las personas interesadas en asistir como oyentes pueden solicitar información en el siguiente correo electrónico:

Fechas:

COSIMO COLAZZO, do 8 ao 12 de abril
* GÖKÇE ALTAY, do 6 ao 10 de maio
(ENG)
In this academic year (2012/13) the Department of Composition will receive the visit of two professors who participate in the Erasmus Exchange Programs. They are Cosimo Colazzo, Conservatory of Trento (Italy), and Gökçe Altay,  Bilkent University (Turkey).

The classes will be free for students of CMUS Superior of Vigo. All persons interested in assisting like listeners can request information in the following e-mail: dcomposicion.vigo@gmail.com

Dates:

COSIMO COLAZZO, do 8 ao 12 de abril
* GÖKÇE ALTAY, do 6 ao 10 de maio
* As clases serán en inglés / Las clases serán en inglés / Classes will be in EnglishNo hay comentarios:

Publicar un comentario